Připravíme vám návrh
na dotaci pro fotovoltaiku

Chcete ekologicky investovat, mít svůj vlastní záložní zdroj
energie a být nezávislí na výpadcích hlavní sítě?

Připravíme a podáme za vás dotaci na fotovoltaiku – a vy
ušetříte 60 až 80 % nákladů na celou investici.

Konkurence
vám takový servis nedá

 • Umíme dopředu a správně​​ spočítat reálnou návratnost investice.
 • Změříme přesnou polohu Slunce pro každých 15 minut v roce.
 • Celý proces dotace za vás projektově odřídíme od A do Z.
 • 14 % všech dotací v minulé vlně jsme připravili my.
 • 95 % našich fotovoltaik je připojeno do sítě díky skvělým vztahům s distributory.

„Komplexnost celého dotačního projektu fotovoltaické elektrárny od PKV nás zaujala. Všechny časově náročné přílohy zpracovali dle harmonogramu a dotace se bez problému stihla v požadované kvalitě a termínu. Společnost PKV mohu doporučit hlavně díky jejich rozsahu služeb – a ty plní opravdu podle prvotních slibů.“

Pavel Ťahan

předseda představenstva společnosti Gotberg, a. s.

JAK PROBÍHÁ CELÁ DOTACE

Jsme rychlí: vše máme zprocesováno

 • 1

  Uděláme návrh

  Pošlete nám vyúčtování za
  elektřinu – a obratem vám
  spočítáme návratnost investice.

 • 2

  Nachystáme projekt

  Naši technici k vám přijedou,
  zaměří střechu a my do 25 dnů
  připravíme celou dokumentaci.

 • 3

  Zažádáte o dotaci

  Celý proces máme v malíčku
  a dotaci navrhneme přesně tak,
  aby odpovídala vašim potřebám.

 • 4

  Realizujete investici

  Ušetříte až 80 % z celé investice,
  máte tak zelenou energii a váš
  provoz není závislý na hlavní síti.

Vaše nejčastější otázky k fotovoltaice

 • Je fotovoltaika vhodná pro všechny typy podniků?

  Je určitě vhodná pro všechny typy podniků. Ideální je pak pro podnik s významnějším odběrem elektrické energie: tedy zhruba od 80 MWh/rok a s vícesměnným provozem.

  Pokud máte menší spotřebu (jednosměnný provoz nebo provoz ne všechny dny v týdnu), budete mít zbytečně vysoké přebytky z výroby fotovoltaické elektrárny (dále jen FVE). V takovém případě doporučujeme variantu v kombinaci s akumulací.

 • Co si musím připravit k podání žádosti o dotaci?

  Všechny úkony, zprávy a dokumenty vám zajistíme my: od umístění FVE na střechu, přes statiku až k protipožárnímu řešení.

  Součástí nutné dokumentace je například energetický posudek, podnikatelský záměr či Žádost o připojení distributorovi. Také tyto dokumenty vám za PKV připravíme tak, že se nemusíte o nic starat.

 • Můžu získat dotaci nejen na fotovoltaiku, ale i na baterku?

  Ano, dotace můžete čerpat jak na fotovoltaickou elektrárnu, tak na akumulaci (= baterku).

 • Nechci vyhořet. Jaká jsou rizika fotovoltaiky a požáru?

  Základem prevence požáru je vždy vhodné umístění střídače.

  Pokud je umístěn na střešní konstrukci, musí být zajištěn jeho nehořlavý podklad. Pokud je umístěn v interiéru, musí tato místnost tvořit samostatný požární úsek.

 • Je nějaká minimální hranice pro investici? Kolik procent dostanu zpět?

  Minimální dotace na projekt je poskytována ve výši 300 000 Kč – minimální výše celé investice u malého podniku tak vychází na 540 000 Kč. Maximální výše dotace je pak do částky 100 milionů Kč.

  Míra podpory u projektu se stanovuje na základě velikosti podniku – 80 % způsobilých výdajů projektu pro malý podnik, 70 % pro střední podnik a 60 % pro velký podnik.

  Pozor, způsobilé výdaje se nerovnají celkovým investičním výdajům: dochází k jejich krácení podle typu vybraného dotačního titulu.

PŘEČTĚTE SI V PŘÍPADOVÉ STUDII

Pro vinařství Gotberg jsme vytvořili vlastní zdroj energie

Pošlete jedno vyúčtování
za elektřinu – a hned vám
zjistíme návratnost dotace

Robert Pavlík

obchodní manažer

+420 775 940 766